POPIS

Tepelné čerpadlo Fujitsu - ATYP je určené na vykurovanie a prípravu TUV. Je ideálne pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako aj pre klasické radiátory, kde je obmedzená výstupná teplota vykurovacej vody na 60 °C. Ide o split systém typu vzduch / voda s kompletnou kotolňou. Tepelné čerpadlo ATYP sa skladá z vonkajšej jednotky FUJITSU a vnútornej jednotky ATYP, ktoré sú prepojené potrubím na chladivo a elektroinštaláciu s reguláciou.

PREČO TEPELNÉ ČERPADLO OD NÁS? ...

Lacné kúrenie pre Váš dom

Ohrev TUV z horúcich par tepelného čerpadla je najekonomickejším riešením na trhu

Až o 40% lepší vykurovací faktor ohrevu TÚV vďaka zabudovanému kondenzátoru v akumulačnej nádrži

Do nádrže ATYP sa môžu napojiť najrôznejšie technológie: solárne panely, teplovodný krb, kotol, elektrická DC špirála. Prípadne je možné vykurovať bazén a pod. (Jedna nádrž - celá kotolňa v jednom)

Zabudovaný prietokový ohrev vody predlžuje životnosť nádrže až na 40 rokov, záruka 10 rokov

Kompletná kotolňa s nárokmi na inštalačný priestor v budove je max. 1 m2

Japonské inverterové Tepelné čerpadlo FUJITSU komunikuje s revolučnou elektronikou, s ktorou môže zákazník navyše obmedzovať v ovládači maximálny výkon pre ohrev TUV aj kúrenia podľa potrieb - počasia. Tento systém výrazne zvyšuje ekonomiku prevádzky a životnosť TČ (kompresor pracuje v optimálnejších otáčkach)

90% nami nainštalovaných Tepelných čerpadiel pracuje v monovalentej prevádzke bez akéhokoľvek bivalentného dohrevu (žiadny elektrodohrev, ktorý predražuje prevádzku)

Skúste nájsť obdobné TČ, ktoré spĺňa aspoň 60% z uvedených požiadaviek !!!

Servis, Montáž, Výroba, stovky inštalácií týchto systémov

UŽ VIETE PREČO?
Lacné kúrenie pre Váš dom
JEDNA NÁDRŽ
CELÁ KOTOLŇA
UŽ V ŠTANDARDE
Funkcia akumulačnej nádrže

Akumulačné nádrže Atyp pracujú na princípe vrstvenia vody a vyvinuli sme ich špeciálne pre komunikáciu s tepelnými čerpadlami a s ostatnými technológiami. Akumulačné nádrže sú pomyselne delené na spodnú a hornú časť.

Spodná časť pracuje s vykurovacou vodou v rozsahu 25 - 60 °C. Možno do nej napojiť radiátory, podlahové kúrenie, vyhrievanie bazéna a pod. V prípade solárnych panelov sa tu inštaluje solárny výmenník. Nachádza sa tu tiež el. špirála s termostatom, ktorá by mala slúžiť iba ako záložný zdroj v prípade poruchy TČ.

Horná časť je určená prietokovému ohrevu teplej vody a teplota vody sa tu pohybuje cv rozsahu 50 - 75 °C. Horná časti nádrže môže byť tiež opatrená otvorom pre inštaláciu externej el. DC špirály fotovoltaiky, alebo pre elektrickú špirálu na ďalší dohrev TUV v prípade veľkých odberov.

AKO SYSTÉM FUNGUJE

Vonkajšia jednotka Tepelného čerpadla odoberie zo vzduchu energiu - teplo pomocou chladiva, ktoré pri stlačení kompresorom zvýši svoju teplotu až na 110 ° C. Horúce pary chladiva sú vedené z vonkajšej jednotky do akumulačnej nádrže, kde sa v kondenzátore – stočený had z medeného potrubia odovzdá energia vykurovacej vode. Kondenzátor TČ odovzdáva najvyššie teploty v hornej časti, tam kde je ohrev TÚV pričom chladivo kondenzuje v spodnej časti pri teplotách vykurovacej vody. Následne sa vracia skondenzované do vonkajšej jednotky TČ a cyklus sa opakuje.

Za pomocou elektroniky Tepelné čerpadlo udržuje teplotu TÚV a vody na UK v akumulačnej nádrži podľa zadaných požiadaviek užívateľa alebo podľanastavení ekvitermickej regulácie.

Výhody nádrží pre prietokový ohrev TUV
 • minimalizujeme problémy s legionelou,
 • nádrž sa nezanáša,
 • životnosť cca 40 rokov,
 • na nádrž je možné napojiť kotol, teplovodný krb, tepelné čerpadlo, a pod.,
 • maximálne ekonomická prevádzka
 • celá kotolňa v jednom = nízke obstarávacie náklady.

Naše akumulačné nádrže pracujú na princípe vrstvenia vody a sme schopní docieliť tepelným čerpadlom teplotu vody v hornej časti nádrže vyššiu ako 85 °C (vhodné pre veľkokapacitný ohrev vody). V nami dodávaných akumulačných nádržiach sú nainštalované špeciálne vysokotlakové výmenníky. Na zákazku Vám vyrobíme nádrže a výmenníky podľa špecifických požiadaviek až do 2000 litrov.

MOŽNOSTI ZOSTÁV

Vykurovanie a ohrev TÚV (kompletná kotolňa)

Schéma zapojenia systému vzduch-voda na vykurovanie a ohrev TUV.

Exkluzívny systém kúrenia s ohrevom vody prietokovým výmenníkom. Horúce pary chladiva ohrievajú hornú časť akumulácienádržee podľa požiadavky ekvitermickej regulácie. Na systém je možné napojiť iné zdroje ako teplovodný krb, kotol a pod. Z akumulačné nádrže môžete odoberať vykurovaciu vodu pre radiátory, podlahové kúrenie, prípadne ohrievať bazén. Výstup v hornej časti je riadený ekvitermickou reguláciou. Vhodné pre novostavby i rekonštrukcie.

CENA OD 4.619 €
Lacné kúrenie pre Váš dom

Vykurovanie s akumulačnou nádržou

Schéma zapojenia tepelného čerpadla určeného len pre kúrenie - akumulačná nádoba

Ideálna cenovo dostupná kombinácia pre vykurovanie TČ. Na systém je možné napojiť iné zdroje ako teplovodný krb, kotol a pod. Z akumulačnej nádrže môžete odoberať vykurovaciu vodu pre radiátory, podlahové kúrenie, prípadne ohrievať bazén. Výstup v hornej časti je riadený ekvitermickou reguláciou.

CENA OD 3.514 €
Lacné kúrenie pre Váš dom

VNÚTORNÉ JEDNOTKY

Súčasťou vnútornej jednotky (akumulačná nádrž) sú všetky komponenty potrebné pre prevádzku TÚV a kúrenia (zmiešavací ventil TÚV, poistné ventily TÚV a vykurovacej vody, záložný elektrokotol, obehové čerpadlo, teplomery, tlakomer, uzatváracie ventily, odvzdušňovací ventil a expanzná nádrž), akumulačná nádrž sa prepojí s vykurovacím systémom, popr. TÚV a funguje.

Vyššie uvedené systémy sú len ilustratívne, na požiadanie Vám navrhneme a dodáme takú zostavu, aby vyhovovala presne Vaším požiadavkám!!

Vzduchová tepelné čerpadlá sa snažíme dimenzovať pre MONOVALENTNÚ PREVÁDZKU.

NEVYUŽÍVAME ELEKTRICKÉHO DOHREVU!!!

Systémy majú menšie nároky na pripojenie k sieti a prevádzka je maximálne ekonomická.

Ďalšie možnosti vykurovacích zostáv tu.

VONKAJŠIE JEDNOTKY

technologie

Vyspelá technológia vstrekovania chladiva spoločnosti FUJITSU GENERAL (model s vysokým výkonom – High Power)

Tepelné čerpadlá Atyp používajú vonkajšie jednotky japonskej značky FUJITSU, ktorá patrí medzi absolútnu špičku vo svete tepelných čerpadiel. Tieto tepelné čerpadlá pracujú vďaka dlhoročného výskumu a skúseností vývojových laboratóriách FUJITSU s najvyspelejšou technológiou priameho vstrekovania. Značka Fujitsu je zárukou spoľahlivosti, nízkych prevádzkových nákladov a vysokého užívateľského komfortu.

Komunikáciu medzi vnútornou jednotkou ATYP a vonkajšou jednotkou FUJITSU zaisťuje nadčasová regulácia, ktorá okrem bežnej užívateľskej funkcie vie tiež obmedzovať u týchto inverterových jednotiek maximálny výkon TČ podľa požiadavky užívateľa.

Ukážka výkonu pri modeli 11kW v extrémnych podmienkach Vysoký výkon tepelelného čerpadla

technologie

technologie

V mraze -15 ° C dá 11 kW TČ (100%) so spotrebou 4,77 kW

TČ ATYP môžu vykurovať Váš dom bez pomocného elektrokotla. Toto dokáže len veľmi málo TČ!

VÝKONOSTNÉ RADY TČ
VÝKONOSTNÉ RADY TČ

Pri vykurovaní väčších objektov sa inštalujú vonkajšej jednotky do kaskády kde je možné napojiť dve jednotky na jednu akumulačnú nádrž. Tieto kaskády sa ďalej dajú opäť prepojiť na ešte väčší výkon.

Pri napojení teplovodného krbu prípadne kotla odporúčame zvoliť väčšiu nádrž z dôvodu akumulácie (nie je podmienkou).

Nádrže ATYP dodávame na zákazku až do veľkosti 1500 l.

Lacné kúrenie pre Váš dom
Nádrže ATYP

Vnútorné kondenzačné jednotky ATYP sa dimenzujú vždy podľa potrieb klienta v nadväznosti na množstve TÚV a od vykurovacieho systému.

Vnútorná jednotka ATYP je v podstate akumulačná nádrž, kde srdcom nádrže je medený trubkový výmenník - kondenzátor, ktorý nahrádza doskový výmenník (kondenzátor) často používaný u konkurenčných TČ.

Výhody rúrkového kondenzátora oproti doskovým výmenníkom:

 • nižší tlak obehového čerpadla (dlhšia životnosť a nižšia spotreba obehových čerpadiel)
 • dokonalejšie odmrazovanie vnútornej jednotky pri teplotách hlboko pod bodom mrazu (TČ dokáže pracovať bez pomoci elektrokotla aj pri veľmi nízkych teplotách)
 • kvalitné odovzdávanie energie do vykurovacieho systému (kondenzátor sa nezanáša a odovzdáva vždy min. 80 l vody)
 • ohrev TUV od prehriatych pár TČ v hornej časti nádrže (výrazne znižuje náklady na ohrev TÚV)
 • vďaka rúrkovému kondenzátoru môžeme do nádrže vpúšťať vyššie teploty vody z teplovodného krbu, kotla a podobne (nehrozí, že nám TČ vypne z dôvodu vysokého tlaku chladiva)
Varianty nádrží

Kúrenie + ohrev TUV

Kúrenie + ohrev TUV

V základnom prevedení prietokový ohrievač TÚV + kondenzátor TČ

Za príplatok:

 • solárny výmenník
 • kondenzátor pre druhé TČ (v nádrži od 800 l)
 • otvor pre DC špirálu

Na systém je možné napojiť iné zdroje jako sú teplovodný krb, kotol a pod. Z akumulačnej nádrže môžete odoberať vykurovaciu vodu pre radiátory, podlahové kúrenie, prípadne ohrieva bazén.

Veľkosti štandardne dodávaných nádrží:

ATYP 350 TUV + TČ 480x2100 (priemer x výška) priemer s izoláciou - 600 mm

ATYP 600 TUV + TČ 700x1620 (priemer x výška) priemer s izoláciou - 900 mm

ATYP 800 TUV + TČ 800x1830 (priemer x výška) priemer s izoláciou - 1000 mm

ATYP 1000 TUV + TČ 800x2290 (priemer x výška) priemer s izoláciou - 1000 mm

Súčasťou vnútornej jednotky (akumulačnej nádrže) sú všetky komponenty potrebné pre prevádzku TÚV a kúrenia (zmiešavací ventil TÚV a vykurovacej vody, záložný elektrokotol - elektrická ohrevná špirála, obehové čerpadlo, teplomery, tlakomer, uzatváracie ventily, odvzdušňovací ventil i expanzná nádrž), akumulačná nádrž sa prepojí s vykurovacím systémom, popr. TÚV a jednoducho po oživení funguje.

Kúrenie

Ideálna cenovo dostupná kombinácia pre vykurovanie TČ

Kúrenie

V základnom prevedení s kondenzátorom

Za príplatok:

 • solárny výmenník
 • kondenzátor pre druhé TČ (pri nádržiach od 600 l)
 • otvor pre DC špirálu

Na systém je možné napojiť iné zdroje ako sú teplovodný krb, kotol a pod. Z akumulačnej nádrže môžete odoberať vykurovaciu vodu pre radiátory, podlahové kúrenie, prípadne ohrievať bazén.

Veľkosti štandardne dodávaných nádrží:

ATYP 150 TČ 480 x 1105 (priemer x výška) priemer s izoláciou 600 mm

ATYP 120 TČ závěs 480 x 680 (priemer x výška) priemer s izoláciou 550 mm

Súčasťou vnútornej jednotky (akumulačnej nádrže) sú všetky komponenty potrebné na prevádzku kúrenia (záložný elektro kotol, poistné uzatváracie a odvzdušňovacie ventily, obehové čerpadlo, teplomery, tlakomer, expanzná nádoba). Stačí len prepojiť s vykurovacím systémom a funguje to.

ATYP jednoducho ekonomicky
Atyp
jednoducho
ekonomicky

TUV

Prietokový ohrievač pre TUV potrebuje za optimálnych podmienok tlak pitnej vody 2 – 2,5 bar. Výkon tohoto ohrievača je pri nádrži ANE 350 TUV+TČ cca 100 – 150 L teplej vody a závisí od teploty vody, vonkajšej teploty vzduchu a výkonu vonkajšej jednotky. Dohrev vody v tomto ohrievači trvá cca 15 – 30 minut podľa teploty vody v systému. Tento prietokový ohrievač úplne postačuje na bežný odber vody. Ak sú v budove okrem spŕch, umývadiel aj väčšie vane, odporúča sa zaradiť za prietokový ohrievač TUV akumulačnú nádrž potrebného objemu.

Napojenie nádrží ATYP

U nádrže ATYP 350 TUV + TČ je vstup a výstup TUV vo vrchnej části nádrže 3/4" vnútorný.

U nádrže ATYP 600 TUV + TČ a väčších (800, 1000, 1200 apod.) je to vždy z ľavej strany nádrže.

Súčasťou výstupu TUV je zmiešavací ventil ESBE. Vstup SV a výstup TUV je v 3/4".

Elektronické W0502 (25-60/180)

Obr. 1: Vstup a výstup u ANE 350 TUV + TČ

Vstup a výstup u ANE 350 TUV + TČ

Obr. 2: Vstup a výstup TUV u ANE 600 TUV + TČ

Vstup a výstup TUV u ANE 600 TUV + TČ

Vstup a výstup vykurovacej vody pro radiátory, či podlahový systém, je možný z ľavej ako aj z pravej strany nádrže. Záleží na konkrétnej možnosti inštalácie. Výstupy a vstupy sú vždy v 1" prevední s vonkajším závitom. Súčasťou je tiež obehové čerpadlo, ktoré sa riadi termostatom.

Pokiaľ chce klient dva okruhy UK – obr. 5, môže sa pripojiť 1x obehové čerpadlo zľava s termostatom a 1 x obehové čerpadlo zprava, alebo môžete napojit dva okruhy UK cez jeden vstup/výstup, pomocou T – kusu.

Obr. 3: Príklad zapojenia zľava

Príklad zapojenia zľava

Obr. 4: Príklad zapojenia zprava

Príklad zapojenia zprava

Obr. 5: Príklad zapojenia dvoch okruhov

Príklad zapojenia dvoch okruhov

Obr. 6: Nevyužité vstupy a výstupy sú osadené zátkami.

Nevyužité vstupy a výstupy sú osadené zátkami.

Pokiaľ bude nádrž kombinována s kotlom na tuhé palivá, či krbovou teplovodnou vložkou doporučujeme zmiešovacu sadu Taconova pred výstupom do rozdelovača od podlahového kúrenia, viď obrázok.

Rozdělovač

Vstup a výstup od krbu je 1" a je stále oproti vstupu a výstupu na UK. Vstup teplej vody od krbu je hore. Výstup vratnej vody do krbu je dole. Obr. 4.